Contoh Soal CPNS TIU Materi Tes Sinonim

Berikut beberapa contoh soal serta jawaban CPNS 2021, seperti dikutip pada buku Super Diktat CPNS yang disusun oleh Tim Kompas Ilmu.

CPNS 2021 - Contoh Soal CPNS TIU Materi Tes SinonimIustrasi Contoh Soal CPNS   Contoh Soal CPNS 2021 TIU Soal Bagian Analogi.

Pada tes CPNS, ada tiga model soal yang harus dijawab oleh peserta tes, yakni TWK TIU dan TKP.

TWK yang selalu berkaitan dengan wawasan kebangsaan, tidak terlepas dari Pancasila dan Undang-undang 1945 dan keindonesiaan.

TIU berkaitan dengan Intelegensi umum sedangkan TPK berkaitan dengan karakteristik pribadi.

Berikut ini ada beberapa contoh soal serta jawaban, seperti dikutip pada buku Super Diktat CPNS yang disusun oleh Tim Kompas Ilmu.

Pilihlah salah satu jawaban yang merupakan persamaan kata dari soal

1. Solusi = ................

A. Perumusan
B. Penyelesaian
C. Persiapan 
D. Pemrosesan
E. Pembenaran

2. Kerangka = ................

A. Rancangan
B.Rangkuman
C. Rangkaian
D.Pangkal
E. Keadaan

3. Kolusi = ................

A. Penggelapan
B. Kecenderungan
C. Perdebatan
D. Perseteruan 
E Persekongkolan

4. Realitas = ................

A. Pemberitaan 
B. Kenyataan
C. Permasalahan
D. Sandiwara
E. Kehidupan

5. Kontra = ................

A.Mendukung
B. Menentang
C. Kemungkinan
D. Persoalan
E Menghasilkan

6. Profit = ................

A. Penghambat 
B. Keterampilan
C. Gambaran
D. Kerugian
E. Keuntungan

7. Juwita = ................

A. Cinta
B. Cantik
C. Bintang
D. Suka
E. Buruk

8. Semboyan = ................

A Power
B. Slogan
C. Bangkit 
D. Poster
E Rumus

9. Usang = ................

A. Rusak
B. Baru
C. Kurang
D. Pelan
E Keras

10. Nahas = ................

A. Nasib
B. Celaka
C. Nadir
D. Takdir
E. Mujur

11. Penilaian = ................

A. Perbaikan
B. Penilaian
C. Uji coba
D. Periksa
E Evaluasi

12. Pilu = ................

A. Bulat
B. Sedih
C. Pikiran
D. Ngilu
Ε. Godaan

13 Asih = ................

A. Rasa 
B. Hati
C. Sedih
D. Tajam
E. Kasih

14. Logat = ................

A. Gaya
B. Usaha
C Dialek
D. Gerak
E Ekspresi

15. Iklim = ................

A. Musim
B. Suasana
C. Peralihan
D. Alami
E. Langit

16. Siklus = ................

A. Arah
B. Urut
C. Daur
D. Aturan
E. Suhu

17. Revisi = ................

A. Penambahan
B. Pengurangan
C. Pengarahan
D. Instruksi
E Perbaikan

18. Suplemen = ................

A. Hal Pokok
B. Inti sari
C Tambahan
D. Pembaruan
E. Sederhana

19. Adaptasi = ................

A Perpindahan
B. Lingkungan
C Penyesuaian
D. Lestari
E Perjalanan

20. Gradasi = ................

A. Perubahan
B. Variasi
C. Penegasan
D. Pemudaran
E. Perpaduan

21. Primer = ................

A. Sedang
B. Terutama
C. Pengganti
D. Mewah
E. Mahal

22. Elastis = ................

A. Kenyal
B. Lentur
C. Empuk
D. Kuat
E. Tebal

23. Mukadimah = ................

A. Inti saril
B. Penutup
C. Pengantar
D. Rujukan 
E. Perjanjian

24. Suplai = ................

A Pembekalan
B. Perundingan
C. Kebutuhan
D.  Pengeluaran
E. Pemusatan

25. Tekad = ................

A. Kemampuan
B. Kemauan
C. Maksud
D. Tujuan
E. Fungsi

=================

KUNCI JAWABAN 

1. B   6. E    11. E    16. C    21. B

2. D   7. B    12. B    17. E    22. C

3. E   8. B    13. E    18. C    23. D

4. B   9. A    14. C    19. C    24. A

5. B   10. B  15. B    20. A    25. B

(Aceh Tribun/Syamsul Azman)